معلم یار
گنجینه آموزشی و تربیتی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
سوال المپیاد زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

منبع: وبلاگ جناب آقای صداقت

 

Grade 2

33) My father goes to ………………… by bus.

     ) See                د) sit            ج) come           ب    ) workالف   

34) I see ……………… pens in the box.

 ) many          د) about        ج) here           ب  ) down الف

35) fork – glass – spoon - …………….

 ) plate              د) pencil        ج) play            ب   ) prayالف

36)  Watch  TV                    Listen to  the …………….

   ) map      د          ) picture         ج ) door       ب     ) teacher  الف  

37) ……………… the blue umbrella.

الف) Point            ب) Points                ج) Point to           د) Points to

38)  ………………… the teachers live in Tehran?

الف) Are                  ب) Is                ج) Do            د) Does

39) A: Does their friend play football?     B: No, ………………

الف) he does                 ب) he doesn’t           ج) they do          د) they don’t

40) His sister has a red pen in …………… hand.

الف) her                       ب) his                     ج) my                   د) your

41)A: Do you like ping – pong ?      B: No, ……………… .

الف) I like ping – pong                    ب) I don’t like football

ج) We don’t like football           د) We like football

42) why – my – by - ……………   الف) day     ب) I        ج) hurry    د) pray  

جواب سئوالات :

  الف33.الف      34.د      35.د      36.الف      37.ج     38.ج      39.د    40.الف     41.د      42.ب


موضوعات مرتبط: سوالات تستی سال دوم راهنمایی
[ جمعه ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ ] [ 20:10 ] [ جانب اللهی فيروزآبادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

کاربران عزیز:

به « گنجینه آموزشی و تربیتی» خوش آمدید.

اینجانب دارای مدرک فوق دیپلم زبان انگلیسی و لیسانس مشاوره می باشم و دبیر زبان انگلیسی دوره راهنمایی (شهرستان میبد) هستم بنا بر این سعی می کنم در « گنجینه » مطالب آموزشی در مورد درس زبان انگلیسی دوره راهنمایی و همچنین مطالبی پیرامون مسائل تربیتی و روانشناسی ارائه دهم.امیدوارم که « گنجینه » برای شما مفید باشد.منتظر راهنماییهای ارزشمند شما هستم .
امکانات وب

رمان